Maak ZuidplasReageer, denk en doe mee!

Resultaat participatie

De omgevingsvisie van gemeente Zuidplas is de uitkomst van een interactief participatieproces met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ketenpartners, medewerkers van de gemeente, college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad en de jongerenraad. De omgevingsvisie is één van de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet. Deze wet gaat naar verwachting in 2022 in en bundelt alle wetten over de fysieke leefomgeving.

Eén van de doelen van de wet is meer ruimte te geven aan maatschappelijk initiatief. Vandaar dat we de gemeente samen verder ontwikkelen. De omgevingsvisie vormt een gezamenlijk standpunt over de richting die we in Zuidplas voor de lange termijn op willen en vormt daarmee een kader voor het handelen van de gemeente. Afhankelijk van de groei en ontwikkelingen van Zuidplas passen we de omgevingsvisie tussentijds periodiek aan.

NB:  De tekst op de foto is wellicht moeilijk leesbaar. Klik op de foto voor de vergrote versie. 

Participatieproces Omgevingswet Zuidplas

 

 
Cookie-instellingen